Νικόλαος Ι. Καρμίρης - Πλαστικός Χειρουργός | Plastic Surgeon
Logo

Διεύθυνση – Address

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 124Β, Αθήνα, Αμπελόκηποι, 11526 – 124Β Vasilissis Sofias Ave, Athens, Greece

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Phone Number

+30 210 6399944

Email

info@nkarmiris.gr

Διεύθυνση – Address

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 124Β, Αθήνα, Αμπελόκηποι, 11526 – 124Β Vasilissis Sofias Ave, Athens, Greece

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Phone Number

+30 210 6399944

Email

info@nkarmiris.gr

Bening Skin Tumours

Skin and soft tissue operations refer to surgical procedures in order to remove a lesion/mole by restoring skin integrity through modern techniques. These lesions may be present at birth (congenital) or acquired over a patient’s lifetime (acquired). Also, they can be benign or malignant. Dr Karmiris will answer all your questions regarding skin lesions and he will recommend you safe treatments, depending on your case.

The most common benign tumours are the following:

 • epidermal naevi
 • melanocytic naevi
 • choroidal naevi
 • seborrheic keratosis
 • cysts (epidermoid, dermoid, sebaceous)
 • lipomas
 • papillomas

Recognizing a lesion and deciding whether to be excised surgically or may require other forms of treatment such as shave excision or laser therapy, is significantly important for safe and comprehensive treatment of lesion.

 

Preoperatively:

Preoperatively, no special tests are necessary, unless you have blood clotting issues or if the surgical procedure will be performed under general aneasthesia. Also, it will be necessary to stop smoking preoperatively and immediately post-operatively reducing, thus, the risk of healing issues. In addition, you should avoid taking aspirin and any anti-inflammatory medicine, since they increase the risk of bleeding.

 

The surgical procedure:

 The surgical removal of benign skin tumours is performed in most of the cases under local anaesthesia in an outpatient basis. All skin conditions which are excised, they are sent for histological examination in order to have a definite diagnosis, as well as the status of excision (complete or incomplete).

Following tumor removal, closure is performed in layers and the wound is dressed. The sutures are removed in 7-14 days, depending on the area of the body.

 

Post operatively:

 The patient after the end of the surgical procedure can return home. He will have a silicone dressing, depending on the removal area. Dr Karmiris will give you particular instructions on how to take care of your incisions immediately post-op and when you will be seen for a follow up. Sutures are removed when wound is ready, that is at 7 days in the area of face and 14 days in torso.

 

Risks and safety information:

 Complications are relatively rare. Post operative bleeding (formation of haematoma) and inflammation are complications, that although rare, can occur in a general percentage of 1-2%, while there is also possibility of incomplete excision of the skin condition and need for revision. Dr Karmiris will explain you, in detail, the whole surgical procedure, will answer any questions related to that and will inform you about the risk of your skin condition.

For more information regarding benign skin lesions, book today your appointment with Dr Nikos Karmiris.

The doctor will answer all the questions and will help you to find the most appropriate therapy, depending on your case.

Get in touch with the doctor

  Your name*

  Your email*

  Subject*

  Message

  Input this code: captcha