Ημερίδα Επιλογής Ειδικότητας

Στα πλαίσια της Ημερίδας Επιλογής Ειδικότητας, που διεξήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών στις 5 Μαΐου 2017 και διοργανώθηκε από το Παράρτημα Αθηνών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ), ο κ. Καρμίρης Νικόλαος, προσεγγίζει την ειδικότητα της Πλαστικής Χειρουργικής απαντώντας σε ερωτήσεις φοιτητών και προσπαθεί να κατευθύνει τους νέους συναδέλφους πριν την επιλογή ειδικότητας .