Αποκατάσταση ουλών

Τί είναι οι ουλές και τρόποι αποκατάστασής τους:

Όταν μιλάμε για ουλή, αναφερόμαστε στο σημάδι που μένει μετά την επούλωση ενός τραυματισμού ή πληγής οποιασδήποτε αιτιολογίας. Γενικά, όπου υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, υπάρχει ουλή. Αυτό που διαφέρει είναι η ποιότητά της και το πόσο εμφανής είναι μετά τη διαδικασία της επούλωσης. Μία κακή επούλωση μπορεί να συνεπάγεται την εμφάνιση μίας έντονης και αντιαισθητικής ουλής. Ωστόσο, σημασία στην τελική εμφάνιση μιας ουλής έχουν και άλλοι παράγοντες όπως η υφή και σύστασή της, το μέγεθος, το σχήμα και η θέση της αλλά και το αν είναι επηρμένη ή εμβυθισμένη.

Η αντιμετώπιση μιας ουλής σχετίζεται με όλα αυτά που προαναφέρθηκαν και η αντμετώπιση όλων των ουλών δεν είναι ίδια. Μερικές βασικές κατηγορίες ουλών είναι:

  • Δύσμορφες ουλές: Πρόκειται για ουλές που έχουν αφήσει ένα δύσμορφο σημάδι μετά το πέρας της επούλωσης (τουλάχιστον 1 έτος) που μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονής στη διαδικασία της επούλωσης, διαπύησης τραύματος, προδιάθεσης του ασθενούς για δημιουργία δύσμορφων ουλών ή κακή χειρουργική τεχνική.
  • Υπερτροφικές ουλές: Πρόκειται για ουλές που είναι επηρμένες χωρίς, ωστόσο, να εξαπλώνονται πέρα από τα όρια της ουλής.
  • Χηλοειδή: Πρόκειται για ουλές που είναι επηρμένες και εξαπλώνονται πέρα από τα όρια της ουλής. Ο βασικός λόγος δημιουργίας τους είναι ότι ο οργανισμός συνεχίζει να παράγει κολλαγόνο μετά το τέλος της επούλωσης. Η ιδιαιτερότητα αυτών των ουλών συνεπάγεται και μια συνδυαστική θεραπευτική προσέγγιση που μπορεί να περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση σε συνδυασμό με ενέσεις κορτιζόνης, φύλλα σιλικόνης για εφαρμογή πίεσης  ή Fractional Laser.
  • Ρικνωτικές Ουλές: Πρόκειται για ουλές που συμβαίνουν συνήθως σε καμπτικές ή εκτατικές επιφάνειες όπως είναι ο αγκώνας, ο λαιμός, το γόνατο κλπ. Δεν είναι σπάνιο να προκαλέσουν μεγάλο βαθμό ρίκνωσης σε σημείο που να περιορίζουν την κίνηση σης άρθρωσης. Πολύ συχνό φαινόμενο ρικνωτικής ουλής παρατηρείται σε επιφάνειες του σώματος μετά από εγκαύματα.

Μερικές ουλές χειρουργούνται για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ άλλες αντιμετωπίζονται με συνδυαστικές μεθόδους. Έτσι για παράδειγμα, μία δύσμορφη ουλή χειρουργείται ενώ ένα χηλοειδές αντιμετωπίζεται αρχικά με ενέσεις κορτιζόνης μέσα στην ουλή (intralesional injection), με την εφαρμογή πίεσης με φύλλα σιλικόνης ή με συνδυασμό μεθόδων. Ο κος Καρμίρης θα αξιολογήσει την ουλή σας και θα σας προτείνει την ενδεικνυόμενη θεραπεία για εσάς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μιλήστε με τον ιατρό.

Θέλετε πληροφορίες;

 

Καλέστε

Προεγχειρητικά:

Προεγχειρητικά, δε χρειάζονται ειδικές εξετάσεις εκτός κι αν έχετε προβλήματα με την πήξη του αίματός σας ή η επέμβαση απαιτεί τη λήψη γενικής αναισθησίας. Ασφαλώς, θα βοηθήσει να σταματήσετε το κάπνισμα προεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων επούλωσης. Επίσης, θα πρέπει να αποφύγετε τη λήψη ασπιρίνης και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, δεδομένου ότι αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Επέμβαση:

Η χειρουργική αφαίρεση μιας ουλής γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπό τοπική αναισθησία σε συνθήκες ιατρείου. Ανάλογα με το τί θέλουμε να πετύχουμε, μπορούμε να αφιρέσουμε ολικά μία δύσμορφη ουλή και να την επανασυρράψουμε χωρίς τάση. Επίσης, μπορούμε να αφαιρέσουμε το μεγαλύτερο μέρος ενος χηλοειδούς και να συμπληρώσουμε τη θεραπεία με ενέσεις κορτιζόνης. Σε ρικνωτικές ή μεγάλες ουλές, εφαρμόζουμε ειδικές τεχνικές όπως η τεχνική Ζ (Z-plasty) και η τεχνική W (W-plasty).

Μετά την αφαίρεση ή τροποποίηση της ουλής, γίνεται συρραφή κατά στρώματα και επίδεση του τραύματος. Τα ράμματα αφαιρούνται σε 7-14 μέρες ανάλογα με την περιοχή της ουλής.

Μετεγχειρητικά:

Ο ασθενής μπορεί με το τέλος της επέμβασης να επιστρέψει στο σπίτι του. Θα έχει ένα επίθεμα ανάλογα με την περιοχή αφαίρεσης ενώ ο κος Καρμίρης θα σας δώσει συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες σχετικά με το πότε θα σας ξαναδεί και τί πρέπει να κάνετε .Τα εξωτερικά ράμματα, αφαιρούνται ανάλογα με τη χειρουργηθείσα περιοχή σε 7 ημέρες στην περιοχή του προσώπου και σε 14 ημέρες στον κορμό.

Κίνδυνοι και πληροφορίες για την ασφάλεια:

Οι επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες. Μετεγχειρητική αιμορραγία (δημιουργία αιματώματος) και φλεγμονή είναι επιπλοκές που, αν και σπάνια, μπορούν να εμφανιστούν σε γενικό ποσοστό 1-2%, ενώ υπαρκτή είναι και η πιθανότητα επανεμφάνισης κακής επούλωσης της ουλής.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Μιλήστε με τον ιατρό.

Θέλετε πληροφορίες;

 

Καλέστε